Преводи и легализация

Извършваме писмени преводи и легализация на документи в широка гама от области и направления. Имаме опит в управлението на различни по сложност езикови проекти. Оказваме съдействие при легализация на всички видове документи. Осигуряваме цялостна подготовка и провеждане на симултанни и консекутивни преводи. Разполагаме с внедрена система за управление на качеството.

Писмени преводи

Без значение дали става дума за лични документи, фирмена документация, бизнес кореспонденция, реклама, или специализирани технически, медицински, юридически преводи, в съвременния динамичен и космополитен свят нуждата от писмени преводи е по-голяма от всякога. В динамиката на бизнес средата сроковете за изпълнение стават все по-кратки, а безкомпромисното качество и прецизност са основното изискване към всеки един превод. Именно поради тези причини при извършването на писмен превод е изключително важно да бъдат съобразени и най-дребните детайли, за да го получите в срок и с необходимото качество. Когато стартирате поръчка при нас можете да сте спокойни, че ще бъдат взети предвид специфичните особености на Вашите документи, терминологичните им характеристики, графичното им оформление, обемът им, както и Вашите конкретни изисквания към превода. Така можем да изберем най-подходящия преводач или екип от преводачи, да Ви предложим допълнителна техническа обработка, да предвидим времето за проверка и редакция; обсъждаме с Вас терминология, изписване на имена на лица и фирми, за да гарантираме качествено и навременно изпълнение на Вашия превод.

На какви езици превеждаме?

Разполагагаме с база данни от над 200 преводача, работещи с над 50 световни езика. Разбираемо, най-търсеният и най-разпространен сред тях е английският. Затова и броят на лингвистите, използващи този език е най-голям. Имаме възможност за сформиране на големи екипи и изпълнение на големи проекти в изключително кратки срокове. Други сравнително разпространени езици като немски, френски, италиански, испански, руски също дават възможност за своевременна реакция, тъй като има достатъчен брой специалисти преводачи, работещи с тях. За всички останали езици, най-вече за редките като китайски, японски, персийски, арабски, естонски, литовски, латвийски, иврит, грузински, казахски, виетнамскии др., следва да бъдат предвидени достатъчно дълги срокове, тъй като преводачите с тези езици са единици за цяла България.


Обща информация за легализация на документи

Подготовката на официални документи за чужбина обикновено изисква време, търпение и средства. Ние можем да ги спестим, като оказваме пълно съдействие през целия процес на подготовка на документите, за да сте спокойни, че ще ги получите гарантирано в определените срокове и във вида, в който са Ви необходими. Комуникацията с институциите в Република България, осигуряването на необходимите заверки и справянето с бюрокрацията – необходимо е само да оставите документите си в някои от нашите офиси и ние ги придвижваме през целия този процес. Фирмената политика  предвижда преференции за определени групи документи, които са необходими в точно определени периоди от годината – напр. легализация на дипломи за средно образование при кандидатстване в чужди колежи и университети. Оказваме съдействие за преводи и легализация на документи във всички по-големи градове като София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Бургас, Русе, Казанлък, Благоевград, Търговище и други. Пълна карата на нашите офиси може да намерите на следния линк: контакти. Ако нямаме офис във вашето населено може да се свържете с нас , да ви консултираме безплатно и придвижим всички документи използвайки куриерски фирми.

Български документи

Тази процедура е комплицирана и времеемка, защото повечето документи минават т.нар. предконсулска заверка в различни министерства, агенции и служби. След това по-голяма част от документите се заверяват окончателно в Министерство на външните работи. Легализацията на българските документи може да бъде извършена по някой от следните начини:
1. Поставяне само на апостил.
2. Заверка подписа на преводача.
3. Поставяне на апостил и заверка подписа на преводача. Изборът на всяка една от тези процедури за легализация отнема време и финансов ресурс затова е много важно да разберете дали от вас се изисква да предоставите ЛЕГАЛИЗИРАН документ или само превод от ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ, лицензиран към дадена агенция.
Една примерна легализация протича по-следния начин:
1. Документът се подготвя в подходящ формат, като се проверява дали са налице съответните печати, подписи на длъжностни лица, дали е дубликат или заверено нотариално копие. Освен общинските, на почти всички останали официални документи се извършва предконсулска заверка в съответното министерство или държавна служба.
2. След това се превежда от заклет преводач.
3. Накрая документът заедно с прикрепения към него превод ще бъде заверен и от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР. Едва тогава този документ може да бъде използван в съответната държава.

Документи от чужбина

Тази процедура за легализация на документи привидно е по-лесна и бърза, защото се извършва само заверка на подписа на преводача. Много често обаче, поради неосведоменост, процесът по легализация за гражданите става много бавен и се оскъпява. Някой от най-често срещаните грешки са:
• не е поставен апостил на документа
• объркани са имена в актове за раждане
• за повечето държави от Близкия Изток е необходимо да е наличен печат на съответното външно министерство, както и да се положи печат от българското посолство. Ако това не е направено, то документа се заверява в посолството на съответната държава в Република България.

 

Крайната цена за легализиран или преведен документ се оформя като сума от куриерската такса , държавните таксови марки и сумата за превод.